Contact

De contact- adressen van de werkgroep zijn:

Voorzitter werkgroep: Egbert Visser, 06 2131 2666.

Coördinator Fietsmaatjes en gasten voor het dorp: Siska Wijnja, 06 4400 8725.

Coördinatoren Fietsmaatjes en gasten voor Rijndijk: Trudy en Jan Klingeler, 06 5726 5300.

Email: info@fietsmaatjeszoeterwoude.nl

Bankrekening:  NL10 RABO 0304 4576 55 ten name van Stichting Zoeterwoude Voor Elkaar. Gaarne met vermelding Fietsmaatjes .

KvK-nummer (van de rechtspersoon stichting Zoeterwoude Voor Elkaar): 66527704.

Instructeurs voor Fietsmaatjes (vrijwilligers): Egbert Visser, Siska Wijnja, Trudy en Jan Klingeler.