Contact

Leden van de werkgroep op de duofiets


Van rechts naar links: Corry Rietdijk (coördinator), onze gast Wethouder Kees den Ouden (2010 – april 2018) en Hans van Polanen (voorzitter)

 

De contact- adressen van de werkgroep zijn:

Voorzitter werkgroep: Hans van Polanen, Burg. Van Outerenstraat 27, 2381 XG Zoeterwoude  mobiel: 06 51206222

Coördinator Fietsmaatjes en gasten voor het dorp: Corry Rietdijk, Weidelaan 2, 2381 GB  Zoeterwoude  telefoon (071) 5801181

Coördinator Fietsmaatjes en gasten voor het dorp: Siska Wijnja, telefoon: 06 44008725

Coördinatoren Fietsmaatjes en gasten voor Rijndijk: Trudy en Jan Klingeler, telefoon: 06 57265300

Email: info@fietsmaatjeszoeterwoude.nl

Bankrekening:  NL10 RABO 0304 4576 55 ten name van Stichting Zoeterwoude Voor Elkaar. Gaarne met vermelding Fietsmaatjes 

KvK-nummer (van de rechtspersoon stichting Zoeterwoude Voor Elkaar): 66527704

Instructeurs voor Fietsmaatjes (vrijwilligers): Corry Rietdijk, Siska Wijnja, Trudy en Jan Klingeler