Over ons

Onze missie

Fietsmaatjes Zoeterwoude heeft als doel om met mensen die dat niet meer zelfstandig kunnen, lekker naar buiten te gaan door samen met een vrijwilliger te fietsen op een elektrisch ondersteunde duofiets. Het is samen actief en buiten bewegen en genieten! Het gaat dan om ouderen, mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap of tijdelijke beperking en om zieken.

Fietsmaatjes beoogt hiermee de zelfredzaamheid, lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen, isolement te doorbreken of tegengaan, relaties tussen jong en oud te smeden, welzijn en plezier van zowel gast als vrijwilliger te vergroten en cohesie in de wijk te entameren.

Onze aanpak

Fietsmaatjes Zoeterwoude is een werkgroep met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. Wij werken met uitsluitend onbetaalde vrijwilligers. De groep is werkzaam binnen de gemeente Zoeterwoude. Zowel Dorp als Rijndijk behoort tot ons “werkgebied”.

Alle coördinatoren en onze Fietsmaatjes zijn onbezoldigde vrijwilligers

Leden werkgroep:

Trudy en Jan Klingeler, coördinatoren fietsmaatjes (vrijwilligers) en gasten voor Rijndijk

Corry Rietdijk, coördinator fietsmaatjes en gasten voor Dorp 

Siska Wijnja, coördinator fietsmaatjes en gasten voor Dorp

Hans van Polanen, algemene coördinatie en voorzitter

Aandachtsfunctionaris:

Paul Zwanenburg,  technische zaken Fietsen

Privacyverklaring

De werkgroep heeft in samenwerking met de stichting Zoeterwoude Voor Elkaar een privacyverklaring 2018 gemaakt . Deze verklaring is opgesteld vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) die op 25 mei 2018 is ingegaan voor de EU.  Al onze (nieuwe) vrijwilligers en gasten krijgen (bij aanmelding) een exemplaar van deze Privacyverklaring overhandigd.