coronamaatregelen vanaf 1 juli 2020

Protocol Duofietsen in Coronatijd Fietsmaatjes Zoeterwoude

Van kracht vanaf 1 juli 2020

Algemeen

Op 16 maart 2020 hebben wij abrupt onze fietsritten moeten beëindigen vanwege de coronamaatregelen die het kabinet – op advies  van het RIVM – heeft genomen.

Omdat de toestand mogelijk nog maanden kan duren, heeft Fietsmaatjes Zoeterwoude maatregelen genomen om toch weer op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen duofietsen met onze gasten.

In afstemming met WIJdezorg hebben wij onderstaand protocol opgesteld.

Wij gaan ervan uit dat onze Fietsmaatjes en gasten dit protocol onderschrijven en respecteren.

 

Algemeen geldende regels.

Vanaf 1 juli zijn de maatregelen versoepeld waardoor wij weer met het duofietsen kunnen beginnen

  • We blijven ons houden aan de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van COVID-19 te voorkomen.
  • Ga niet fietsen als je de belangrijkste gezondheidsklachten i.r.t. het coronavirus ervaart: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging of koorts en plotseling verlies van reuk en/of smaak.
  • Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Check het bovenstaande elke keer telefonisch bij je gast vóór je de fiets gaat ophalen. Bij twijfel NIET gaan rijden.

Gast en Fietsmaatje moeten zich allebei op de duofiets veilig voelen. Niemand is verplicht te gaan fietsen.

Als de gast geholpen moet worden met op- en afstappen kan dat alleen als het Fietsmaatje tenminste een mond-neuskapje draagt ter bescherming van de gast. Het Fietsmaatje zorgt – net als in het openbaar vervoer  voor een eigen mond-neuskapje. Een partner of zorgverlener kan natuurlijk de gast wel zonder bescherming helpen.

Tijdens de rit draagt het Fietsmaatje een gezichtsscherm die gratis beschikbaar door WIJdezorg wordt gesteld. Zie verder onder specifieke maatregelen (hieronder).

De Fietsmaatjes ontsmetten zorgvuldig èn grondig het stuur, het stoeltje, armleuningen, gordel en klikpunt en bedieningshandels (van de stoelen). Dat gebeurt zowel vóór als na de fietsrit. Zie verder onder specifieke maatregelen (hieronder).

Aanmelding voor een fietsrit en reservering van een fietsrit” in  “het Rooster” is VERPLICHT. De werkgroep Fietsmaatjes  is  VERPLICHT  te registreren  en een logboek bij te houden omdat bij uitbraak van het virus contactonderzoek mogelijk en noodzakelijk is. (GGD-verplichtstelling).

Tijdens het fietsen houden we zoveel mogelijk afstand van wandelaars en andere fietsers. Vermijd smalle wegen en (polder)paden. Ga niet winkelen, onderweg naar het toilet en/of ergens koffiedrinken.

Aanvullende èn specifieke maatregelen vanwege “WIJdezorg”

Maatregelen voor het Dorp:

De sleutels van de zwarte duofiets (1) en de blauwe duofiets (3 Ons Huis) blijven bij de receptie van “Emmaus” in beheer. Dus worden daar opgehaald en teruggebracht.

Sleutels worden meegegeven nadat de reservering in “het Rooster” gedaan is en controleerbaar is voor de receptioniste, gastvrouw (“Emmaus”).

Het Fietsmaatje (van het dorp) meldt zich zoals voorheen bij de gastvrouw van “Emmaus” en haalt daar de sleutels van duofiets 1 (zwart) òf duofiets 3 (blauw) op. Het kan zijn dat u bij de gastvrouw even moet wachten. Drukte kan daar de oorzaak van zijn. Wij vragen van het Fietsmaatje om begrip daarvoor.

Het Fietsmaatje (van het dorp) desinfecteert de handen èn de zwarte duofiets 1( van “Emmaus”) in de hal. De benodigde spullen liggen op een tafel in de hal.

De duofiets 3 (Ons Huis) wordt door het Fietsmaatje in de stallingsruimte (het Keter-huisje) gedesinfecteerd. De benodigde spullen liggen in de stallingsruimte. Het gezichtsscherm wordt meegenomen vanuit “Emmaus” en na afloop van de fietsrit daar ook weer ingeleverd.

Maatregelen voor de Rijndijk:

Het Fietsmaatje van duofiets 2 ( Rijndijk) kan aan de buitendeur van het  hoofdkantoor WIJdezorg) bellen en gaat  met de lift naar boven (3e etage) naar de servicedesk om de sleutels in ontvangst te nemen.

Sleutels worden meegegeven nadat de reservering in “het Rooster” gedaan is en controleerbaar is voor de medewerk(st)er servicedesk.

De spullen (desinfectiemiddel, papieren schoonmaakdoekjes en gezichtsschermen) zitten in een tas. Deze tas hangt aan een balk in de stallingsruimte.

Duofiets 2 èn het gezichtsscherm worden in de stallingsruimte gedesinfecteerd.

Na afloop van de fietsrit maakt het Fietsmaatjes de fiets èn het gezichtsscherm schoon met het desinfectiemiddel. Spullen gaan daarna terug in de zak in de fietsenstalling.

LET OP: Het Fietsmaatje brengt alléén de sleutels terug naar de servicedesk.

Algemeen:

In alle gevallen fietsen de Fietsmaatjes met een flexibel gezicht scherm (veiligheidsschild). Deze kap wordt beschikbaar gesteld door WIJdezorg en liggen in de hal van “Emmaus” (voor de beide fietsen in het dorp) en bij de servicedesk van WIJdezorg aan de Rijndijk.

De gezichtsschermen krijgen wij  gratis van WIJdezorg in bruikleen. Na de fietsrit worden de schermen (gelijktijdig met de sleutels) ingeleverd, WIJdezorg zorgt voor het desinfecteren, schoonmaken en drogen van de schermen zodat deze opnieuw kunnen worden hergebruikt.

 

Let op: het dragen van een gezichtsscherm is verplicht. De fietsen zijn niet uitgerust met een spatscherm.

 

De bewoners van “Emmaus” kunnen niet bij de woning en/of op de afdeling worden opgehaald en teruggebracht. Het Fietsmaatje maakt daarover vooraf afspraken over met de bewoner (huurder appartement) of de verzorgers van de afdeling.

Het gezellige restaurant van “Emmaus” is voorlopig gesloten en niet toegankelijk.

 

Tenslotte.

Het management van “WIJdezorg” en de werkgroep Fietsmaatjes Zoeterwoude gaan ervan uit dat u de maatregelen respecteert.

Gebruik het gezond verstand en handel binnen het kader van de overheidsinstructies.

coronamaatregelen vanaf 1 juli 2020