Startbijeenkomst met ondertekening van samenwerkingsovereenkomst